Starożytne miasto Lakisz

Starożytne Lakisz pojawia się w Biblii wielokrotnie (Joz 10,3,.5.23.31; 12,11; 15,39; 2Krl 14,19; 18,14.17; 19,8; 2Krn 11,9; 25,27; 32,9; Iz 36,2; 37,8; Jer 34,7; Mich 1,13; Neh 11,30). Aż do niewoli babilońskiej (586 przed Chr.) było ono, po Jerozolimie, największym miastem na terenie Judy. Wpierw, zanim ono zostało zdobyte przez Izraelitów, należało do Kananejczyków. Najstarsze wzmianki o tym mieście znajdują się w egipskim dokumencie Papyrus Hermitage 116A z czasów faraona Amenofisa II (1427-1402 przed Chr.) w którym wspomina się o artykułach spożywczych wysyłanych do Egiptu.
Wymieniane są m.in. jęczmień i piwo (jest to jedne z najstarszych świadectw wspominających o piwie zrobionego z jęczmienia). Kolejne świadectwa to listy z Amarny – Egipt (XIV w. przed Chr.). Znaleziono tam 6 listów w których pojawia się Lakisz pod nazwą Lakiša. Są to listy władców tego miasta (Yabi-Ilu, Zimri-Addu i Shpti-Baal) do faraona Echnatona (1553-1536 a.C.). Dzisiaj to miejsce jest znane jako Tell el-Amarna. Należy dodać, że już w tamtym czasie miasto miało grube mury obronne oraz dużych rozmiarów studnię o głębokości 44 m. Znaleziono tam również dwie świątynie o charakterze egipsko-kananejskim, czyli semickim, a także inne zabudowania. Wydaje się, że kananejskie Lakisz zostało zniszczone w okresie panowania Ramzesa IV (1182-1151 przed Chr.).

Lakisz

W okresie panowania Izraela miasto zostało odbudowane i stało się jedną z najważniejszych miejscowości na terenie Judy. Z istotniejszych budowli tego miasta, były pałac i świątynia. Jednakże najcenniejszym odkryciem tego miejsca, zalicza się tzw. Ostraka z Lakisz.

Ostraka z Lakisz
Mówiąc językiem prostym, są to po prostu 22 listy z Lakisz napisanych atramentem węglowym pismem paleohebrajskim na glinianych ostrakonach, czyli na skorupach/fragmentach naczyń ceramicznych, które służyły jako listy. Są to jedne z najstarszych tekstów napisanych w języku paleohebrajskim. Charakterystyczną cechą całej grupy listów z Lakisz jest częste używanie tetragramu, czyli imienia Bożego JHWH. Listy te zostały napisane przez dowódców z Lakisz na krótko przed inwazją babilońską (586 przed Chr.), którzy zapewniają, że administracja funkcjonuje sprawnie. W jednym z listów jest mowa o jakimś proroku (niestety nie podają imienia). Naukowcy snują domysły, że może chodzić tutaj o proroka Jeremiasza.

Oblężenie Lakisz

W czasach starożytnych, Lakisz zostało dwukrotnie zniszczone. Najpierw przez Asyryjczyków (701 przed Chr.), a następnie przez Babilończyków (586 przed Chr.). Zdobycie miasta przez Asyrię został zobrazowane na płaskorzeźbie z Niniwy (współczesny Irak), która obecnie znajduje się w British Museum w Londynie. Jest to dzieło o pokaźnych rozmiarach: 12 x 5 metrów. W V w. przed Chr. po powrocie z niewoli babilońskiej, Lakisz zostało zastąpione przez pobliskie miasto Maresza, które stało się stolicą administracyjną Idumei. Z czasem Lakisz zamieni się w małą wieś, czasem wspominaną w źródłach z okresu bizantyjskiego.

Widok z Lakisz
Miejsce na którym wznosił się pałac
Rampa zbudowana przez Asyryjczyków

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.