Chanuka

Doroczne święto żydowskie trwające osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (listopad-grudzień). Upamiętnia ono wydarzenie związane ze zdobyciem i oczyszczeniem świątyni jerozolimskiej przez Judę Machabeusza w 164 przed Chr. (1 i 2 Księga…

Czytaj dalejChanuka

.

Nie ma więcej stron do załadowania