o. dr Jakub Waszkowiak – biblista (ur. 1974 r.)

Święcenia kapłańskie przyjął 29.06.2003 r. w Jerozolimie. W latach 2006-2008 odbył zaoczne studia licencjackie z teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2012 studiował na Wydziale Nauk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie – Studium Biblicum Franciscanum (SBF). Po ukończeniu studiów biblijnych w Jerozolimie, jeszcze w tym samym roku, rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je w 2015 r. otrzymując tytuł doktora teologii biblijnej na podstawie pracy „Siloe w tradycji biblijnej. Studium egzegetyczno-teologiczne”.

Obecnie mieszka w Izraelu w miejscowości Ein Karem. Jest licencjonowanym przewodnikiem po Izraelu. Od 2018 wykłada Pismo Święte w międzynarodowym seminarium franciszkańskim – Studium Theologicum Jerosolymitanum (STJ) w Jerozolimie.

Close Menu