Ty zdroje wód kierujesz do strumieni…

Zdania, które kojarzą wszyscy odmawiający psalmy:

Ty zdroje wód kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą (Psalm 104,10)

On po drodze będzie pił z potoku, dlatego głowę podniesie (Psalm 110,7)

Słowo potok, a tym bardziej strumień, w zacytowanych powyżej psalmach, może wprowadzić czytelnika nieco w błąd, co jest spowodowane tłumaczeniem. W tekście hebrajskim bowiem mamy w tych miejscach użyte jedno i to samo słowo – נַחַל (nachal), które oznacza wąwóz wypełniany wodą podczas okresu pory deszczowej (patrz zdjęcie u dołu). Tego typu wąwozy na Bliskim Wschodzie są określane jako „wadi”. W Izraelu jest ich szczególnie dużo na pustyni Judzkiej, ponieważ jest tam duży kąt nachylenia powierzchni ziemi (od 1000 m npm do 400 m ppm!), i stąd też w ciągu wieków wody spływające z górnych partii wyżłobiły głębokie koryta wodne. W Izraelu, w okresie pory deszczowej jest zakaz chodzenia po „wadi”, gdyż już niejedna osoba zgineła zaskoczona spływającą wodą. Wystarczy bowiem, żeby w wyższych częściach terenu pojawiły się obfite deszcze, wówczas spływająca z góry woda jest w stanie wypełnić wadi w ciągu niemalże jednej chwili. W tym miejscu wydaje się zasadne przytoczyć fragment psalmu 18-tego, który wpisuje się w opisaną powyżej rzeczywistość:

Wzywam Pana, godnego chwały, i jestem wolny od moich nieprzyjaciół.
Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły mnie odmęty (נַחַל nachal) niosące zagładę;
oplątały mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci.
W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga;
usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu. (Psalm 18,4-7)

Na poniższym zdjęciu „Wadi Mishmar” znajdujące na pustyni Judzkiej w pobliżu Masady. Nawiązując do Ps 104, możemy powiedzieć, że widzimy koryto wodne „co pośród gór się sączy”.

Wadi Mishmar (zdjęcie o. Jakub Waszkowiak)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu