„Przybliżyło się do was Królestwo Boże”. Co to znaczy?

Jezus powiedział „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10,9). Co to znaczy?

Pytanie jest o tyle ważne, że w Ewangeliach synoptycznych (czyli Mateusza, Marka i Łukasza) głównym tematem Jezusowego nauczania jest właśnie „królestwo Boże” (ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ), które w Ewangelii Mateusza jest określane jako „królestwo niebieskie” (ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν). Sformułowanie „królestwo Boże”, pojawia się wielokrotnie na kartach Ewangelii. Oto kilka przykładów:

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2)
królestwo niebieskie podobne jest do kupca poszukującego pięknych pereł (Mt 13,45)
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15)
Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? (Mk 4,30)
A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. (Łk 11,20)

Itd.

Co Jezus chciał nam powiedzieć poprzez sformułowanie „królestwo Boże” ?

W skrócie!

Jak wynika z analizy wszystkich fragmentów Ewangelii synoptycznych, gdzie jest mowa o „królestwie Bożym”, Jezus mówi o nim w jego trzech etapach:

I – królestwo Boże w jego zalążku, czyli sam Jezus i Ewangelia, którą głosi;
II – od momentu śmierci i zmartwychwstania aż do paruzji, czyli do czasu ponownego przyjścia Jezusa. Jest to czas głoszenia i wzrostu królestwa Bożego;
III – niebo, czyli rzeczywistość Boga z ludźmi w wieczności.

A zatem „królestwo Boże” wskazuje najpierw na samego Jezusa i wyraża rzeczywistość, która została przez Niego zasiana, a która trwa i rozwija się w Kościele przez Niego założonym. Ostateczne wypełnienie się królestwa Bożego nastąpi na końcu czasów, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, ażeby dokonać sądu nad żywymi i umarłymi.

Należy tutaj dodać, że „królestwo Boże” można pojmować także w sensie dynamicznym. To znaczy rozumieć je jako „królowanie Boga”. Każdy bowiem, kto przyjmuje nauczanie Jezusa i wchodzi na drogę wiary, sprawia, że Bóg zaczyna królować w jego życiu. Wówczas możemy powiedzieć, że przybliżyło się do niego „królestwo Boże”, ponieważ sam Jezus, który jest istotą królestwa Bożego i wszystko to, co się z Nim i z Jego królestwem wiąże (wiara, sprawiedliwość, wierność, a nade wszystko miłość), zaczyna uobecniać się w życiu takiego człowieka, oddziałując również na otoczenie.

A zatem… odpowiadając na początkowe pytanie. Jeśli Jezus mówi, że „przybliżyło się do was królestwo Boże”, znaczy to, że sam Jezus się zbliża i rzeczywistość z Nim związana. Bóg pragnie przyjść, aby królować w naszym sercu, czyniąc nas tym samym zdatnymi do tego, aby po śmierci móc wejść do rzeczywistości pełnej pokoju i miłości, czyli do królestwa Bożego. To wszystko jednak domaga się metanoi – nawrócenia (dosł. zmiany myślenia), które nie jest jednorazowym aktem, ale ciągle powtarzającym się zwrotem serca ku Bogu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu