Modlitwa „Anioł Pański”

Oto znana modlitwa „Anioł Pański”

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego
Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami
Zdrowaś Maryjo…

  • Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
  • Abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych

Módlmy się
Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Poznaj, ile głębi kryją w sobie słowa: A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu