Krótka odpowiedź na teorie Mauro Biglino (pol)

Szczęść Boże. Oto moja krótka odpowiedź na teorie pana Mauro Biglino, który twierdzi, że Biblia nie mówi o Bogu tylko o kosmitach 🙂

po włosku

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Ojcze Jakubie
    A jak by Ojciec skomentował werset Iz 9:5 z tłumaczeniem w septuagincie. Chodzi mi o to że tłumaczenie polskie używa słów „Bóg Mocny” ale w Septuagincie jest mowa nie o Bogu ale „wysłanniku wielkiego planu” i theos się nie pojawia…. co o tym sądzić i skąd ten „Bóg Mocny”….
    Iz 9, 5: Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

    1. Panie Jarosławie, jeśli idzie o LXX to ciągle musimy pamiętać, że najprawdopodobniej jest to przekład z jakiegoś innego Vorlage, którego nie znamy. Stąd dzisiaj niektórzy nie mówią o tłumaczeniu, tylko o greckiej wersji ST. To świadczy tylko o tym, że judaizm w tamtym okresie był wielopostaciowy. Wiele fragmentów LXX różni się od TM. To jednak nie zmienia ogólnego przesłania jakie niesie Biblia. Tak jak to zaznaczyłem wcześniej świadczy to o wielopostaciowości ówczesnego judaizmu, czego wyrazem są różne frakcje żydowskie (frayzeusze, sadyceusze, zeloci, essenczycy itd.). Do dzisiaj nie ma zgody wśród biblistów czy LXX jest tekstem natchnionym czy jest tylko tłumaczeniem natchnionego tekstu. Większość skłania się do stwierdzenia, że jest tekstem natchnionym. Jestem również jestem tego zdania. Ciągle trzeba nam pamiętać, że chrześcijanie nie korzystali z tekstu hebrajskiego przez kilka pierwszych wieków. Biblią ST dla pierwszych chrześcijan była LXX. To z tego powodu Żydzi odrzucili LXX, choć jest to dzieło Żydów z Aleksandrii. Kościół prawosławny nigdy się nie zwrócił do tekstu hebrajskiego, do dzisiaj tekst ST to tekst LXX.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu