Geografia biblijna

Gdybyśmy przejrzeli Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Łukasza i Marka), to zauważymy, że treść tych Ewangelii można podzielić na dwie lub trzy główne części: działalność Jezusa w Galilei (Mt 4,12-18,35; Mk 1,14-9,50; Łk 4,14-9,50), przejście prze Samarię (Łk 9,51-19,28) oraz działalność i śmierć Jezusa w Jerozolimie, która znajduje się na terenie Judei (Mt 19,1-28,15; Mk 11,1-16,20; Łk 19,28-24,12).

Należy podkreślić, że w Ewangeliach synoptycznych Samaria jest obecna tylko w tekście Łukasza.


Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu