Izraelici szli przez 40 lat po pustyni, ale jakiej?

Już od dziecka wielu z nas słyszało, że naród izraelski chodził 40 lat po pustyni. Była to kara jaka ich spotkała za nieposłuszeństwo Bogu (Lb 14, 26-35). Wielu jest jednak przekonanych, że naród izraelski wędrował przez te 40 lat głównie po pustyni znajdującej się na Półwyspie Synajskim. Czy, aby na pewno tamtędy chodzili?
Jeżeli weźmiemy do ręki tekst Starego Testamentu, to zauważymy, że sprawy mają się nieco inaczej. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że Izraelici po opuszczeniu góry Synaj (nazywaną również górą Horeb) dotarli do Kadesz-Barnea, miejscowości która znajduje się na pustyni Negew:

Potem opuściliśmy Horeb i szliśmy przez całą tę pustynię wielką i straszną, którą widzieliście, w kierunku gór Amorytów, jak nam polecił Pan, nasz Bóg, i doszliśmy do Kadesz-Barnea (Pwt 1,19).

Stamtąd wysłano grupę ludzi, w tym celu, aby zbadali kraj, który zamierzali podbić. Po powrocie szpiedzy opowiadają z zachwytem o tym jak piękna jest ta ziemia. Z drugiej jednak strony wprowadzają lęk wśród Izraelitów, mówiąc o ludziach wielkich rozmiarów, których tam widzieli. To ostatecznie zrodziło bunt, który doprowadził do nieposłuszeństwa Bogu i kary 40-letniej wędrówki po pustyni. W momencie, kiedy Izraelici zostali ukarani znajdowali się w Kadesz-Barnea. W tamtejszych też okolicach pozostają na kolejne 38 lat, jak informuje nas o tym Pismo Święte.

Cały czas podróży w Kadesz-Barnea do potoku Zared wynosił trzydzieści osiem lat, aż wyginęło w obozie całe pokolenie mężów zdatnych do walki, jak im to Pan poprzysiągł (Pwt 2,14).

A zatem, naród izraelski, od momentu otrzymania kary, w ogóle nie przemierzał Pustyni Synajskiej. Cały ten okres pozostał w miejscu zaznaczonym na mapie na czerowo, to znaczy Kadesz-Barnea i okolice. Potok Zared znajduje się na południu Morza Martwego. Z Kadesz-Barnea do potoku Zared można dojść na piechotę w ciągu dwóch dni.

Ten post ma 5 komentarzy

  1. Ojcze ? Chyba drobna pomyłeczka z Lb 19, 26-35 ?

  2. Faktycznie, powinno być 14,26-35. Wkradł się błąd. Dziękuję za informacje.

  3. Ojcze ? Uważa Ojciec, że jaka liczba Izraelitów przeszła przez Morze Sitowia ? Taka jaka podana jest w księdze Wyjścia 12, 37 (Ks. Lb 1, 20-46) ?

  4. Ojcze Jakubie

    Wj 12,37 I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci.

    Ja słyszałem iż tu chodzi o liczbę sześciuset rodów (rodzin) a nie tysięcy. Czy tekst hebrajski można też tak rozumieć – że chodzi o rody – bo taka interpretacja wydaje się mi bardziej prawdopodobna?

    1. Hebrajskie słowo elef jest wieloznaczne. Oznacza „tysiąc”, ale może znaczyć również „ród, pokolenie”, stąd można przypuszczać, że autor miał na myśli 600 rodów/pokoleń. Liczba 600.000 jest niemożliwa. Z kobietami i dziećmi byłaby to grupa mogąca liczyc około 2,5 mln ludzi. Nikt takiej rzeszy ludzi nie byłby w stanie wyżywic na pustyni.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu