Czy mamy oryginalny tekst Pisma Świętego?

Niestety, odpowiedź pewnie zaskoczy wielu, ale nie mamy żadnego tekstu oryginalnego, ani Starego Testamentu, ani Nowego Testamentu. Jesteśmy w posiadaniu jedynie wielu starożytnych kopii.

Oto najważniejsze kopie Starego Testamentu:

  • kodeks z Kairu (IX w. po Chr.) – zawiera Księgi prorockie
  • kodeks Aleppo (X w. po Chr.) – ST, jednakże brakuje Pięcioksięgu i innych fragmentów
  • kodeks Leningradzki (XI w. po Chr.) – cały Stary Testament

Tutaj, ktoś mógłby zapytać się o odkrycia w Qumran (1947-1956) w pobliżu Morza Martwego. Czyż nie znaleziono tam kopii ST znacznie starszych od podanych powyżej? Tak to prawda. Kopie znalezione w Qumran pochodzą z ok. II w. przed Chr., a zatem są o kilkanaście wieków starsze. Zatem, dlaczego korzystamy przede wszystkim z kopii, które są o wiele „młodsze”. Należy pamiętać, że kopie znalezione w Qumran nie są kompletne (oprócz Księgi Izajasza) i co najważniejsze, są to teksty bez samogłosek, stąd ich lektura jest znacznie trudniejsza. Należy pamiętać, że pierwotnie teksty Starego Testamentu, te które były napisane po hebrajsku i aramejsku (ST został napisany w trzech językach: grecki, aramejski, hebrajski), były bez samogłosek. Dopiero tzw. „Masoreci” dodali samogłoski na przełomie VII-X w. po Chr. w Tyberiadzie. Oczywiście w pracach naukowych bierze się się pod uwagę wszystkie najważniejsze kopie ST, a więc także kopie znalezione w Qumran.

Najważniejsze kopie Nowego Testamentu, to:

  • kodeks Watykański (IV w.) – prawie cały Stary i Nowy Testament
  • kodeks Synajski (IV w.) – połowa ST i cały NT
  • kodeks Aleksandryjski (V w.) – prawie cały Stary i Nowy Testament

Warto tutaj wspomnieć, że najstarszą kopią Nowego Testamentu jest tzw. kodeks Rylandsa. Jest to skrawek o wielkości 9 × 6,2 cm z fragmentem Ewangelii wg św. Jana (J 18, 31–33.37–38). Pochodzi on mnie więcej z lat 125–150.

Kodeks Watykański

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu