Wiele osób chce poznawać Pismo Święte. Dowiedz się jak czytać Biblię tak aby najlepiej wzrastać duchowo. Słowo Boże jest

Mogłoby nam się wydawać, że Biblia to „wyższa szkoła jazdy” – przeznaczona tylko dla „uczonych w Piśmie”, i nie ma nawet sensu po nią sięgać… Otóż nic bardziej błędnego! Biblia jest napisana tak, że może zrozumieć ją wybitny uczony, ale także najprostszy człowiek i według niej żyć!
Celem Pisma Świętego jest ukazanie ludziom Jezusa. Mówi nam o tym św. Jan:

„I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, (…), i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego” (J 20, 30-31).”

Prawdy biblijne są ponadczasowe. Zmieniają się okoliczności, miejsca, epoki, ale Bóg pozostaje ten sam. W Biblii powinniśmy odkrywać podstawowe prawdy o Bogu i poznawać Jego wolę odnoszącą się do ludzi wszystkich czasów. Jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy czynić to, co Jezus nam nakazał, a żeby wiedzieć, co nam nakazał, musimy czytać Jego słowo.
Kto nie zna Biblii, nie zna Chrystusa…

II MIEJSCE: JUSTYNA MOLĘDA – I LO w Szczecinie, diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Close Menu