Pochodzenie Samarytan i ich obraz

W Ewangeliach Samarytanie są przedstawiani jako ugrupowanie wrogo nastawione do Żydów (por. np. J 4,9; Łk 9,51-55), co zapewne stanowiło efekt negatywnego wizerunku, jaki miała ta grupa w środowisku żydowskim. Jezus w swoim nauczaniu i zachowaniu przekraczał panujące schematy w podejściu do Samarytan, a nawet stali się oni wzorem w przyjęciu dobrej nowiny (por. Łk 10,30-37; 17,12-19). Kim byli Samarytanie i kiedy powstały stereotypy wykazujące silne antagonizmy wobec tej nacji? Powstała w II w. przed Chr. Księga Syna Syracha zawiera wiele pouczeń mądrościowych będących syntezą wiary i tradycji ludu Boga. Krótki tekst Syr 50,25-26, zawierający dotkliwą ocenę Samarytan, budzi mnóstwo pytań i wątpliwości. Mędrzec z dezaprobatą wyraża się o trzech ludach. Hebrajska wersja tekstu wymienia mieszkańców Seiru, Flilistynów i mieszkańców Sychem. Greckie tłumaczenie wnuka autora, nieco inaczej odnosi się do mieszkańców góry Samarii, Filistynów i mieszkańców Sychem. Skąd mogą pochodzić te różnice i dlaczego w wyliczeniu wrogich ludów Samarytanie są oceniani najgorzej? Próbując na to odpowiedzieć w niniejszej prezentacji, najpierw zostanie przedstawiona kwestia tożsamości Samarytan oparta na tekstach Starego Testamentu, Józefa Flawiusza, Talmudu i źródłach samarytańskich. Analiza egzegetyczna wersji hebrajskiej i greckiej tekstu Syr 50,25-26 w kontekście literackim i historycznym, ma doprowadzić do propozycji ustalenia możliwej przyczyny antagonizmu między bratnimi ludami: Izraelem i Samarytanami.

Pełny artykuł pod tym linkiem:

Pochodzenie_Samarytan_a_ich_obraz_w_Syr

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu