Jak będzie brzmiało słowo „Pragnę” (J 19,28) po aramejsku?

Jak powszechnie wiadomo, Jezus mówił po aramejsku. Jednakże, Nowy Testament został napisany po grecku. Oczywiście oprócz Ewangelii Mateusza, która została napisana po aramejsku lub hebrajsku. Niestety, jeśli idzie o wspomnianą Ewangelię, to mamy w posiadaniu jedynie odpisy w języku greckim. Dlatego nie wiemy jak te słowo wypowiedział w języku aramejskim, a najwyraźniej są osoby, które chciałyby to wiedzieć, ponieważ już kilka osób pytało się mnie o to „jak będzie brzmiało po aramejsku słowo «Pragnę» (J 19,28) wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu?”. Poniżej podaje moją odpowiedź na to pytanie.

Oto fragment z Pisma Świętego dotyczący tego słowa.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę».Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha (J 19,25-30).

Po hebrajsku czasownik „być spragnionym” to צמא [tsame] (Wj 17,3; Pwt 28,48; Rut 2,9; Iz 49,10, Ps 69,2 itd.), natomiast w języku aramejskim mamy wieloznaczny słowo צבא, [tsewa] który oznacza (pragnąć, podobać się, mieć upodobanie). W Biblii występuje to słowo 10 razy w Księdze Daniela (4,14.22.29.32; 5 19 aż 4 razy; 5,21; 7,19). Jest to bowiem część Pisma Świętego napisana po aramejsku.

W języku hebrajskim, w tłumaczeniu Delitzsch Hebrew New Testament, zdanie „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę»” (J 19,28) zostało przetłumaczone w następujący sposób:

   וַיְהִי מֵאַחֲרֵי־כֵן כַּאֲשֶׁר יָדַע יֵשׁוּעַ כִּי כְבָר נַעֲשָׂה הַכֹּל לְמַעַן יִמָּלֵא הַכָּתוּב כּוּלּוֹ אָמַר צָמֵאתִי 

Ostatnie słowo צָמֵאתִי (tsameti) «pragnę» zostało przetłumaczone w czasie przeszłym – perfectum (czasem określane jako qatal). Ktoś tutaj może mieć wątpliwość odnośnie użytego czasu. W języku hebrajskim zazwyczaj używa się imiesłowu, żeby w dyskursie wyrazić czas teraźniejszy. Tak jest niewątpliwie w języku hebrajskim współczesnym, ale w języku hebrajskim biblijnym często jest używany perfectum na wyrażenie myśli w czasie teraźniejszym. Na przykład:

„Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem [לֹא יָדַעְתִּי] (lo jadati – koniugacja qal, czas perfectum). Czyż jestem stróżem brata mego?»”(Rdz 4,9).

„Ja zaś wiem [יָדַעְתִּי] (jadati – koniugacja qal, czas perfectum), że król egipski pozwoli nam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną” (Wj 3,19).

Jak i również z użyciem czasownika pragnąć צמא

„Potem rzekł do niej: «Daj mi – proszę cię – napić się trochę wody, gdyż mam pragnienie [צָמֵאתִי] (tsameti – koniugacja qal, czas perfectum)». Ona otwarła bukłak z mlekiem, dała mu się napić i nakryła go na powrót” (Sdz 4,19).

Na bazie tego, co zostało przedstawione, najwłaściwszą formą czasownika w języku aramejskim wydaje się być również perfectum, w koniugacji peal. A zatem, słowo wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu „pragnę” w języku aramejskim będzie brzmiało:

צְבִית (tsewit)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu